Název soutěže Školní koordinátor Kategorie Oficiální stránky soutěže
(podrobnosti, archivy, zadání, řešení, výsledkové listiny atd.)
Matematická olympiáda P. Jetenská Pm až Ok, 4. r. http://mo.webcentrum.muni.cz
Logická olympiáda J. Ondrušová Pm až Ok, 4. r. http://www.logickaolympiada.cz
Matematický klokan P. Jetenská Pm až Ok, 4. r. http://matematickyklokan.net
Pythagoriáda P. Jetenská Pm, Sk, Tc http://znv.nidv.cz/talentcentrum..
Matematická soutěž Adama Riese P. Jetenská Pm  http://www.adamries.cz
Náboj junior L. Jonášová Tc, Kr https://junior.naboj.org
MASO P. Jetenská Tc, Kr http://maso.mff.cuni.cz
Brloh L. Jonášová Pm až Kr http://www.brloh.math.muni.cz
pIšQworky P. Jetenská Pm až Ok, 4.r. http://www.pisqworky.cz
Fyzikální olympiáda L. Jonášová Sk až Ok, 4. r. http://fyzikalniolympiada.cz
Fyziklání online L. Jonášová Kn, 1. r.  až Ok, 4. r. http://online.fyziklani.cz/cs
Fyziklání  L. Jonášová Kn, 1. r.  až Ok, 4. r. https://fykos.cz/akce/fyziklani
Astronomická olympiáda L. Jonášová Pm až Ok, 4. r. http://olympiada.astro.cz
Biologická olympiáda I. Řezníčková Pm až Ok, 4. r. http://www.biologickaolympiada.cz
Přírodovědný klokan A. Drašnarová Tc, Kr, 1.r. Kn, 2. r., Sx http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan
Jarní /podzimní      poznávání rostlin předmětová komise BIO Pm až Kr http://www.muzeumlitomerice.cz
Zimní přírodovědná soutěž I. Řezníčková Pm až Kr www.muzeumlitomerice.cz
Ekologická olympiáda I. Řezníčková Kn, 1. r.  Až Ok, 4. r. http://www.ekolympiada.cz
SAPERE předmětová komise BIO Pm až Ok, 4. r. http://www.saperesoutez.cz/o-soutezi
Chemická olympiáda M. Kohlová Tc až Ok, 4. r https://olympiada.vscht.cz/cs/
ChemQuest M. Kohlová Tc až Ok, 4. r. https://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-zaky/chemquest
Dějepisná olympiáda M. Quaiserová Tc, Kr http://znv.nidv.cz/talentcentrum/souteze..
Dějepisná soutěž studentů gymnázií Cheb M. Quaiserová Kn, 1. r.  Až Ok, 4. r. http://dsgymn.gymcheb.cz
EUSTORY M. Quaiserová Kn, 1. r.  až Ok, 4. r. http://www.eustory.cz
Ekonomická olympiáda N. Schánová Kn, 1. r.  až Ok, 4. r.
Finanční gramotnost N. Schánová Pm až Ok, 4. r. http://www.fgsoutez.cz
Bobřík informatiky J. Ondrušová Pm až Ok, 4. r. http://www.ibobr.cz
BENQ školní ajťák J. Ondrušová Kn, 1. r.  Až Ok, 4. r.  https://www.grunex.com/t/benq-skolni-ajtak-2015
Robosoutěž J. Ondrušová Kn, 1. r.  až Ok, 4. r.  
Zeměpisná olympiáda R. Novák Pm až Ok, 4. r. http://www.zemepisnaolympiada.cz
Lingvistická olympiáda P. Dušánková Kn, 1. r.  až Ok, 4. r. https://ufal.mff.cuni.cz/clo
Eurorebus R. Novák Pm až Kr http://www.eurorebus.cz
Olympiáda z českého jazyka J. Musilová Tc až Ok, 4. r http://znv.nidv.cz/talentcentrum/souteze/..
Best in English P. Dušánková  
Olympiáda z anglického jazyka P. Dušánková Pm až Ok, 4. r. http://znv.nidv.cz/talentcentrum/souteze/..
Olympiáda z německého jazyka Z. Liscová Tc až Ok, 4. r http://znv.nidv.cz/talentcentrum/souteze/..
Olympiáda z ruského jazyka R. Novák Tc až Ok, 4. r http://znv.nidv.cz/talentcentrum/souteze/..
Olympiáda z francouzského jazyka L. Jedlinský Tc až Ok, 4. r http://znv.nidv.cz/talentcentrum/souteze/..
Recitační soutěže L. Nováková Pm až Ok, 4. r. http://www.ctvrtlistek.cz
Bible a my L. Nováková Pm až Ok, 4. r. http://www.bibleamy.cz
Středoškolská odborná činnost M. Quaiserová Kn, 1. r.  až Ok, 4. r. http://www.soc.cz