Přijímací řízení - termín jaro 2024

(pro školní rok 2024 / 2025)

1. VYHLÁŠENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO POČTU PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ

Podle §60 odst. 2b a dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon) a v návaznosti na vyhlášení zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování, ve znění pozdějších předpisů, se některá pravidla pro přijímaní ke vzdělávání ve střední škole upravují. Dle ustanovení tohoto zákona škola (Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace) stanovuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů v rámci přijímacího řízení v termínu jaro 2024 (pro školní rok 2024 / 2025) do jednotlivých oborů vzdělávání takto: 

A) PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU NIŽŠÍHO STUPNĚ OSMILETÉHO GYMNÁZIA

              OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/81 GYMNÁZIUM

  • předpokládaný celkový počet přijatých bude činit maximálně 30 uchazečů (jedna třída) s nejvyšším dosaženým počtem získaných bodů 
B) PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE (ČTYŘLETÉ STUDIUM)
              OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/41 GYMNÁZIUM
  • předpokládaný celkový počet přijatých bude činit maximálně 50 uchazečů (2 třídy) s nejvyšším dosaženým počtem získaných bodů

2. KÓDY OBORŮ

Osmileté studium: Kód a název oboru: 79-41-K/81 GymnáziumČtyřleté studium: Kód a název oboru: 79-41-K/41 Gymnázium

3. TERMÍNY PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášky ke vzdělávání je nutné podat od 1. února nejpozději do 20. února 2024!

POZOR! Preferujeme elektronické doručení přihlášky (více ke způsobům doručení přihlášky čtěte zde: https://www.prihlaskynastredni.cz/).

Kontaktní adresa: Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600 / 6, 410 02 Lovosice (školní kancelář v 1. patře, paní Došková, v čase: 7:30 až 15:30 hodin). Po předchozí dohodě je případně možné sjednat i jiný termín (na místě vám rádi pomůžeme s vyplněním). 

4. KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

"8L studium_ kritéria PZ 2024" (PDF)

"4L studium_kritéria PZ 2024" (PDF)

5. PŘIHLÁŠKY KE STUDIU A MANUÁL K VYPLNĚNÍ

OSMILETÉ STUDIUM – Způsoby podání přihlášek na střední školu čtěte "ZDE"

ČTYŘLETÉ STUDIUM – Způsoby podání přihlášek na střední školu čtěte "ZDE"

6. TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

1. řádný termín čtyřleté – 12.dubna 2024
2. řádný termín čtyřleté – 15. dubna 2024

1. řádný termín osmileté – 16. dubna 2024
2. řádný termín osmileté – 17. dubna 2024

Náhradní termíny pro oba obory: 29. a 30.dubna 2024

 Uchazeč, který se ze závažných zdravotních či jiných důvodů k řádnému termínu přijímacích zkoušek nedostavil (a svou neúčast zároveň písemně nejpozději do 3 dnů řádně omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat), koná poté zkoušky v náhradním termínu.

7. UŽITEČNÉ INFORAMCE A ODKAZY MŠMT

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

https://prijimacky.cermat.cz/

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

V Lovosicích, listopad 2023

Mgr. Marek Bušek, ředitel školy