Vážení zákonní zástupci, žáci,

v přiložených souborech najdete rozdělení žáků budoucího 1. ročníku do jazykových skupin včetně uvedení příslušných požadovaných učebnic. V rámci výuky druhého cizího jazyka budou otevřeny dvě skupiny německého jazyka (méně a více pokročilých), jedna skupina ruského jazyka (začátečníci i pokročilí) a jedna skupina francouzského jazyka (pokročilí).

Máte-li zájem o objednání učebnic prostřednictvím naší školy, můžete tak učinit v kanceláři školy až do pátku 10. 7. 2020.

Děkujeme za pochopení, součinnost i spolupráci.

 

NJ, FJ,RJ, 1A + Kn 2020-2021

AJ test výsledky, 1A + Kn 2020-2021

NJ rozřazovací testy, výsledky