Vážení rodiče, milí žáci,

v přílohách (odkazy PDF - viz níže) zasíláme seznamy učebnic, které jsou požadovány pro studium v příslušné třídě pro školní rok 2021 - 2022.

Povinné učebnice – bude se s nimi pracovat ve vyučovacích hodinách, vyučující z nich budou zadávat úkoly apod. Tituly, které jsou pouze doporučené, žáci si je mohou pořídit pro procvičování, pro získání hlubšího a ucelenějšího náhledu na probíraná témata.

Nižší stupeň – žákům primy, sekundy, tercie a kvarty – škola veškeré učebnice zapůjčí, žáci si pouze povinně dokupují pracovní sešity. Žáci si také musí pořídit vlastní „Školní atlas světa“, tento učební materiál budou totiž potřebovat i v dalších ročnících navazujícího vyššího studia (kvinta, sexta). Každý žák by měl také mít k dispozici po celou dobu studia vlastní Matematické, fyzikální a chemické tabulky.
Rodičům nabídneme sadu pracovních sešitů pro příslušný ročník jak ocelený (jednotný) balíček ke koupi, přesná cena bude upřesněna v nejbližší době (čekáme na finální kalkulace od dodavatelů).

Vyšší stupeň – žáci budoucí 1. A a Kn budou dle rozřazovacích testů rozděleni do jazykových skupin angličtiny a němčiny, součástí tohoto rozdělení do skupin bude i informace o požadované učebnici. V budoucím 1. ročníku poběží v rámci druhého cizího jazyka 2 skupiny němčinářů (pokročilí, méně pokročilí), FJ pokročilí a RJ začátečníci.
Rozřazovací testy z Aj a Nj se uskuteční ve středu 23. června 2021 (rodiče žáků budoucí 1. A pokyn mají), definitivní rozdělení žáků do jazykových skupin zveřejníme vzápětí poté.

Žákům dalších ročníků zodpoví případné dotazy k učebnicím jednotliví vyučující daného předmětu, popř. se můžete obracet na zástupkyni ředitele (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

1.A - Kn nabídka učebnic

2.A - Sx nabídka učebnic

3.A - Sp nabídka učebnic

4.A - Ok nabídka učebnic

Pm - nabídka učebnic

Sk - nabídka učebnic

Tc - nabídka učebnic

Kr - nabídka učebnic

Děkujeme za spolupráci, vedení školy, Gymnázium Lovosice