V odkazech na PDF (viz. níže) najdete přehled rozřazení žáků budoucí Kvinty a 1. A (anonymně - dle ID) do jednotlivých jazykových skupin (NJ, AJ). Zároveň je zde uveden i pokyn k určení pořízení správné učebnice k zakoupení. Dbejte prosím proto náležitě tohoto pokynu při vyplňování objednávkového formuláře učebnic pro školní rok 2019 / 2020 (ten je potřeba spolu s úhradou odevzdat nejpozději do pátku 28. června). Děkujeme.

Německy jazyk 1A + Kvinta (pdf)

Anglicky jazyk1A + Kvinta (pdf)