logoonlinevyuka1Od pondělí 5. října bohužel přechází také našich osm tříd vyššího studia gymnázia (1. až 4. A a Kvinta až Oktáva) bohužel na dálkový distanční způsob online vzdělávání. Tento kombinovaný způsob vyučování (třídy nižšího studia pokračují v běžné prezenční výuce) přinese kantorům značně zvýšené nároky na provoz, organizaci a zajištění samotného vzdělávacího procesu. Obracíme se proto na všechny naše studenty i rodiče s žádostí a prosbou o účinnou a odpovídající součinnost i spolupráci (pokyny k online výuce čtěte ZDE: (odkaz na PDF). Společně všichni věřme, že to nyní bude opravdu jen na ty dva ministrem zdravotnictví avizované dva týdny.