Připomínáme, že do konce března mají letošní maturanti povinnost odevzdat vlastní seznam četby v rámci maturitní zkoušky jaro 2020 (formuláře a pokyn čtěte zde:) . Nicméně výuka je až do odvolání přerušena, proto avizujeme, že kdo z maturantů tento seznam doposud ještě neodevzdal, má možnost tak učinit v pátek 27. 3. (v čase 9 - 11 hodin), kdy budou v budově školy krátce přítomny učitelky českého jazyka (ovšem jen v případě, že to aktuálně nařízení vlády bude organizačně umožňovat). V totožném čase bude k dispozici i výchovná poradkyně (pokud potřebuje někdo z maturantů potvrdit přihlášky na vysoké školy). Veďte prosím výše uvedené náležitě v patrnosti a respektujte uvedený termín i čas.
Další případné pokyny, zadání, úkoly atd. budou směřovat (nejen na maturitní třídy) již sami jednotliví učitelé za konkrétní předměty.
Všem žákům proto důrazně doporučujeme bedlivě a průběžně sledujte všechny komunikační kanály školy (Office 365, EDUPAGE, školní maily, školní web a profil atd.).

Děkujeme za pochopení, vedení školy