Vytisknout

TÝDEN POHYBOVÉ AKTIVITY
SPORTOVNÍ VODÁCKÝ KURZ
Gymnázium Lovosice – červen 2019

Plán kurzu
Forma: putovní, týdenní sportovně-pohybový pobyt v přírodě
Téma: „Vodácký sport dnes“
Náplň: vodácký výcvik, turistika, pobyt v přírodě, outdoorové aktivity, návštěva a prohlídka přírodních zajímavostí a historických a kulturních památek
Místo: povodí řeky Vltavy (Vyšší Brod – Český Krumlov)
Ubytování: v kempech ve vlastních stanech, Vyšší Brod (kemp Inge Pod hrází, Rožmberk (kemp Pod jezem nebo kemp U Nojdy), Český Krumlov (kemp Vltavan)
Termín: 3. – 7. června 2019 (od pondělí do pátku)
Náhradní termín: další týden v červnu (v případě nepříznivého počasí, stavu vody a bezpečnosti si organizátor vyhrazuje právo kurz zrušit)
Doprava: studenti starší 18 let se přepravují samostatně, nástup na kurz je 3. 6. 2019 do 14:00 hodin ve Vyšším Brodu v kempu „Pod hrází“ (hromadná jízdenka bude hrazena z vybraných peněz).
Studenti mladší 18 let se přepraví s dozorujícím učitelem. Lovosice - Vyšší Brod (vlak ČD).
Možná je i individuální doprava zákonnými zástupci studentů.
Přeprava zpět: 7. 6. 2019 z vlakové stanice Český Krumlov
přeprava části výstroje, výzbroje, materiálu do Vyššího Brodu – dodávka
(přeprava výstroje, výzbroje, materiálu během kurzu)
osobní automobily (přeprava výstroje, výzbroje, materiálu, osob)
přeprava bagáže – místní přepravce IngeTour
Stravování: využití místních stravovacích zařízení, vlastní příprava snídaní, svačin a večeří
Zdravotní zajištění: pedagogický dozor se zdravotnickou kvalifikací a místní zdravotnická zařízení

Finanční zajištění:
Instruktoři: dle stávajících školních a právních předpisů (zabezpečuje vedení školy)
Studenti: cena 3000,- Kč (předpokládaný rozpočet je k nahlédnutí u vedoucího akce). 
V ceně jsou zahrnuty náklady na dopravu osob a materiálu, ubytování (kempy), celodenní stravování, půjčovné za lodě a materiál (Inge Tour), instruktorská služba a finanční rezerva.
V případě příznivých okolností bude částka z častí placena z krajských finančních prostředků!
Přihlášky: Nejpozději do konce února 2019 formou písemné přihlášky (kancelář školy).
Platba: Je možné v libovolném termínu do 30. 4. 2019 splatit celou částku! Bankovním převodem.
Popřípadě je možno rozdělit platbu na dvě splátky (menšího zatížení rodinného rozpočtu studentů, či si osobně domluvit s administrativní pracovnicí jiný splátkový režim)
V případě jiného způsobu placení je třeba předem informovat vedoucího kurzu a administrativní pracovnici.

Účast:
Týdne pohybové aktivity se zúčastní žáci zdravotně způsobilí (potvrzení od lékaře předají zdravotníkovi kurzu). Z účasti na týdnu pohybové aktivity je omluven pouze žák, který je pro dané období osvobozen z tělesné výchovy. Zároveň je z na týdnu pohybové aktivity omluven příp. takový žák, který předloží oficiální podepsanou Žádost o uvolnění z akce (pouze však ze závažných aktuálních zdravotních důvodů) doplněnou náležitou lékařskou zprávou a odborným vyjádřením. Na týden pohybové aktivity pak nemusí být přihlášen student se závažnými kázeňskými přestupky.
Storno podmínky:
Uplatnění storno podmínek se vztahuje pouze na zrušení přihlášení kurzu ze strany studenta. Odhlášení z účasti (ze zdravotních důvodů) je možné provést pouze osobně prostřednictvím vedoucího dané akce, příp. písemně u vedení školy. Storno zohledňuje veškeré příp. nutné náklady ze strany školy spojené s organizací a zajištěním, které je nutné hradit již předem, bez nároku na vrácení (např. objednávka přepravy materiálu, rezervace tábořišť a kempů, rezervace a uhrazení rezervačních poplatků za lodě v půjčovnách, nákup potravin, náklady na externí instruktory apod.).
Storno poplatky - v případě, že není uvedeno jinak, řídí se podmínky storna těmito kritérii:
10% z celkové částky v případě zrušení v době kratší než 21 dnů před příjezdem
5% z celkové částky v případě zrušení v době kratší než 14 dnů před příjezdem
20% z celkové částky v případě zrušení v době kratší než 7 dnů před příjezdem
50% z celkové částky v případě zrušení v době kratší než 1 den před příjezdem
100% z celkové částky v případě neúčasti na týdnu pohybové aktivity, bez jakékoli omluvy
Výše příp. storno poplatku může být zároveň individuálně posouzena, záleží na důvodech, způsobu a míře závažnosti omluvy žáka.
Poznámka: vedení příjmů a výdajů má na starosti administrativní pracovnice, vyúčtování je vedeno a kontrolováno vedoucím kurzu, určenými studenty a administrativní pracovnicí. Po skončení týdne pohybové aktivity je možné do dvou týdnu nahlédnout do konečného vyúčtování.
Provedení:
vodácký výcvik na kánoích (odpolední a dopolední výcvik, celodenní splouvání), pěší turistika (polodenní a celodenní výlety), návštěva kulturních a historických památek a přírodních zajímavostí, outdoorové aktivity, služby v kempu, služby v kuchyni, noční hlídky.

 

Časový harmonogram

Den

Místo

Akce

3. 6. 2019

pondělí

Vyšší Brod kemp pod hrází (kemp)

Doprava na TPA. Příjezd budování tábora (Inge kemp), vyzvednutí materiálu, školení bezpečnosti. Odpoledne: výlet vlakem a pěší – Čertova stěna, navečer vodácký výcvik.

4. 6. 2019

úterý

Vyšší Brod kemp pod hrází (kemp) + Rožmberk

Dopoledne, vodácký výcvik, bourání tábora. Odpoledne splutí do Rožmberka (výcvik). Noční vycházka na hrad.

5. 6. 2019

středa

Rožmberk + Č. Krumlov

Celodenní splutí do Č. Krumlova, kemp Vltavan (U Papouščí skály).

6. 6. 2019

čtvrtek

Č. Krumlov

Dopoledne, nácvik splouvání jezů (Č. Krumlov, Vltavan – Zlatá trojice), prohlídka města, pasování na vodáka, Noční rafting.

7. 6. 2019

pátek

Č. Krumlov – Zlatá trojice)

Č. Krumlov - splutí jezů, splouvání ke Zlaté trojici,

ukončení kurzu návrat domů


Celkem vodáckých 50 km a pěších 10 km
Z důvodů povětrnostních a nepředpokládaných událostí je možné trasy zkrátit, případně zkrátit i dobu kurzu!
Nástup na kurz: neděle Vyšší Brod, kemp „Pod hrází“
Ukončení kurzu: pátek Český Krumlov (Zlatá trojice)
Pozdější nástup na kurz, či dřívější odjezd z kurzu je možný jen s písemným souhlasem zákonných zástupců.
Kulturní a přírodní zajímavosti:
NP Šumava, Čertova stěna, kamenné moře, vodní dílo Lipno, klášter Vyšší Brod, muzeum poštovnictví Vyšší Brod, hrad Rožmberk, město Český Krumlov.
Personální obsazení:
vedoucí kurzu: Mgr. Jiří Willner
instruktoři: Mgr. Iva Řezníčková, Mgr. Marek Bušek, Mgr. Jiří Willner, Mgr. Alena Rupertová, Ing. Jaroslav Týnek
+ externí instruktoři (3× smlouva S AČR),
zdravotník: Mgr. Iva Řezníčková
stravování: Pošta Rožmberk
vypracoval: Mgr. Jiří Willner
schválil: Mgr. Marek Bušek, ředitel školy

Přílohy:

a) seznam výstroje a výzbroje

c) bezpečnost

d) kompeltní dokumentace