Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

O škole

komplet3

Škola sídlí v budově, kterou má pronajatou od města Lovosice. Prostorově budova vyhovuje potřebám školy. K dispozici je v současné době 10 kmenových tříd, 6 odborných učeben (fyzika, chemie, hudební a výtvarná výchova a výpočetní technika), z nichž 2 byly zároveň využívány jako kmenové učebny, 2 laboratoře (chemicko-biologická a jazyková), 1 menší učebna pro dělení tříd a tělocvična. Pro potřeby výuky tělesné škola využívá přilehlé hřiště a městská tělovýchovná zařízení. V suterénu je pro potřeby tělesné výchovy posilovna. Studenti mají dále k dispozici knihovnu se studovnou a malý bufet. K vybavení také patří hrnčířská pec. Zaměstnanci mají k dispozici kabinety, sborovnu, kanceláře. Škola je průběžně vybavována moderními pomůckami, interaktivními tabulemi a dataprojetkory pro realizaci multimediálních projektů.

komplet4

  

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK