Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Přehazovaná a volejbal ve vánoční tradici

logovolleyballNáš tradiční předvánoční školní turnaj se odehrál ve školní tělocvičně v poslední výukový den letošního roku. A v oblíbených sportovních kláních (třídy nižšího studia hrály přehazovanou, vyšší gymnázium pak volejbal) byly také letos k vidění pod vysokou sítí velmi lité a nesmlouvavé boje, nicméně vždy zcela v duchu hesla fair - play. Nejlepší sportovní týmy byly za své úsilí a um oceněny, nicméně pochvalu zasluhují všichni zúčastnění. I divácká atmosféra byla velmi

příjemná i pohodová, po delší době dokonce nechyběl ani přátelský volejbalový mač mezi výběrem studentů a kantorským sborem. Všem přejeme příjemné a klidné prožití vánočních svátků a zdárný vstup do roku 2018.

vanocniturnaj4

vanocniturnaj1

vanocniturnaj2

vanocniturnaj3

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK