logofranzkafka21Ve druhé polovině května se naše třída 3.A (včetně několika studentů z jiných ročníků) vydala do Prahy na projektové vyučování zaměřené na tematiku pražské německé literatury. Z místa srazu s panem průvodcem v blízkosti Pinkasovy synagogy jsme se vydali Starým Městem po stopách židovské kultury. Staroměstské náměstí bylo téměř autentické s dobou, kdy tudy například procházel Franz Kafka, protože díky

celosvětové pandemii tu nebylo mnoho lidí, jen pár kolemjdoucích. U míst, kde jsme se zastavovali, průvodce nabídl stručnou přednášku a spojitosti s místy, vše obohatil o ukázky z děl autorů. Nevěnovali jsme se však jen Kafkovi, ale i ostatním spisovatelům této doby (např. Egon Erwin Kisch). Nechyběly ani poznatky o zde žijícím židovském obyvatelstvu a architektuře tehdejší doby. A krom literární oblasti zabrousil náš průvodce komorně i k tématu historie prostituce, což nás celkem pobavilo. Způsob výkladu i celý den jsme hodnotili velmi kladně, sympatický doprovod uměl své vědomosti předat poutavým způsobem," uvedla ke studijnímu výjezdu studentka Denisa Pouvová.

NJ pha2

NJ pha1