logobioolymp21Velmi dobře se předvedli naši zástupci v rámci nedávného (přelom dubna a května) krajského kola Biologické olympiády, když dvakrát z toho byla dokonce medailová umístění. Nejlépe si vedl ve věkové kategorii C Jiří Olšovec (Kvarta), který obsadil třetí místo (soutěžilo zde více než padesát žáků). Stejnou příčku v nejstarší kategorii středoškoláků získala také Natálie Klitschová ze Septimy (zde soutěžilo celkem 37 studentů ).

A čtvrtá pak skončila Anežka Čapková (2. A) v kategorii B, kde se představila necelá čtyřicítka soutěžících. Pomyslné barvy GYMLOVO dále zdárně hájili: Tomáš Stehlík (Pm), Anna Hartmanová, Marie Wlazlová (obě Sk), Gabriela Petráčková, Hana Kimmerová (obě Tc), Klára Žamberská (Kn), Karolína Barvová (Sx) a David Vašák 4. A). Jedná se o jednou z nejtěžších předmětových soutěží, kdy žáci musí nastudovat obsáhlý přípravný text a naučit se i poznávat mnoho druhů organismů (mladší kategorie navíc odevzdávají vstupní úkol, na kterém pracují několik týdnů).
Všem děkujeme za reprezentaci školy, medailistům blahopřejeme.

bio oh 2021