logoamnestyinternational"Živá knihovna" je vzdělávací projekt organizace Amnesty International zaměřený na prevenci v oblasti diskriminace, rasismu, xenofobie i extremismu, jehož se v minulých dnech zúčastnila naše víceletá třída Sexta (za koordinaci aktivity díky třídní kantorce Magdaléně Králové). V rámci této Živé knihovny nejsou půjčovány knížky ale lidé. A tyto Živé knihy jsou "čteny" pomocí rozhovorů, čímž je odkrýván jejich

osud (zpravidla jde o zástupce různých menšin, se kterými se pojí množství předsudků). Sextáni se tak setkali s tématy emigrace, domácího násilí, sexuálního zneužívání, sexuálních i národnostních menšin, psychickými problémy či šikanou. Žáci pracovali ve skupinách, kde naslouchali jednotlivým "knihám" = příběhům, následně s nimi otevřeně debatovali. Poté měli možnost napsat svým "knížkám" svůj, často emotivní a osobní vzkaz. V závěru pak společně hodnotili pocity a přínos této akce, kterou označili za nečekaně zajímavou i přínosnou. V debatě se vyjadřovali i vystupovali často velmi dospěle a uvědoměle, což nás těší. A ponaučení..? "Nikdy nesuď knihu podle obalu!"

amnestyint1

amnestyint2