logootevrenaveda2021Ve druhé polovině listopadu se dvě naše mladé Sextánky zúčastnily dvoudenní vědecké konference, která uzavírala jejich roční stáže na Akademii věd ČR (v rámci projektu pro středoškoláky s názvem "Otevřená věda" ).Naše gymnazistky stážovaly v rámci Filosofického a Historického ústavu AV. A díky této příležitosti měly

zároveň možnost setkat se se spoustou zajímavých lidí i prezentovat svou roční práci v sále Ústavu molekulární genetiky před odbornou porotou (kde zároveň i vyslechli četné zajímavé přednášky zkušených odborníků z různých vědních oborů). "Otevřenou vědu bych doporučila všem zájemcům jako velmi cennou zkušenost," uvedla k tomu jedna z účastnic Agáta Krobová.

veda1

veda2

veda3