logouklidmecesko2022Oficiálně termín projektu Ukliďme Česko sice již uplynul (2. dubna), nicméně naše nižší studium se v polovině dubna vydalo do lokality některých významných vrcholů blízkého pohoří v rámci školního projektu "Čistíme Středohoří". Naše třídy se tak objevily na Lovoši, Borči i Milešovce, kde nejen uklízely přírodu

od nepořádku a odpadků, ovšem na programu byla i edukační náplň v podobě praktické podpory mezipředmětových vztahů (biologie - fyzika - zeměpis - dějepis - přírodověda - tělocvik). Velmi děkujeme všem účastníkům za aktivní zapojení a projev náležitého občanského přístupu!

cistimestredohori20221

cistimestredohori20224

cistimestredohori20222

cistimestredohori20223