logoiqlandia2022Naše čilá oborová spolupráce se základními školami na Litoměřicku se i nadále prohlubuje. V uplynulých dnech jsme např. v rámci jedné z projektových výzev pro podporu přírodovědných předmětů přizvali naše mladší kolegy ze sousední lovosické ZŠ Baráka k nám do chemické laboratoře a následně

i na studijní výjezd do liberecké "IQ-Landie".  A podobné aktivity hodláme v nejbližší době realizovat i se školáky z Libochovic a Třebenic, když tato kooperace je přínosná i užitečná pro všechny zainteresované. Za nápady a aktivitu proto děkujeme naší školní koordinátorce, učitelce chemie Ing. Drašnarové, PhD.

ZS0

ZS2

ZS1

ZS3

ZS4