logopythagoras2021Velmi solidním způsobem se prezentovali mnozí naši studenti a studentky v rámci okresního kola letošního ročníku tradiční vědomostní Pythagoriády (https://www.pythagoriada.cz/). Někteří dosáhli dokonce až na medailová umístění, jiní se pak stali úspěšnými řešiteli. Nicméně všem účastníkům z GYMLOVO

velmi děkujeme za úsilí a za to, že se nebáli "jít s kůži na trh". Těm nejúspěšnějším pak samozřejmě k symbolickým pódiím blahopřejeme.

Pytha1pleskot2m

Pytha2Pelikánová3m

Pytha4kohlerovucast

Pytha6Pechaucast