logo cs nem fondFinančním grantem ve výši přes padesát tisíc korun podpořil naše plánované (podzim 2021) mezinárodní aktivity a spolupráci Česko-německý fond budoucnosti, za což jsem velmi rádi. Děkujeme! V konci září by se tak mělo znovu uskutečnit studijně-pracovní setkání se studenty a kolegy z německé partnerské školy (IBFL Sebnitz) v Kytlici na Děčínsku, když aktivita tentokrát nese pracovní název "Život v Lužických

a Žitavských horách". Obě naše školní koordinátorky (Zdeňka Liscová a Vlasta Karfíková) chystají na pomezí obou zemí pestrý program, skupina bude mapovat stopy česko-německých kořenů v této příhraniční oblasti (například v resortu sklářství či ve společném soužití Čechů a Němců), samozřejmostí je pak aktivní trénink jazykových dovedností němčiny jako světového jazyka. O rok později by se obdobná akce měla uskutečnit na saské straně v Žitavských horách.

cs nem fond logo