logoerasmusplusNávštěvou historického centra Florencie výprava čtyř našich studentek a jejich pedagogického doprovodu zahájila v polovině října další mobilitu v rámci mezinárodní spolupráce programu ERASMUS+. Celý pracovní týden však následně společně prožili mladí středoškoláci ze Švédska, Česka, Portugalska

a domácí Itálie jižněji, ve městě Arpino a jeho okolí nedaleko Říma. Vedle naučně-poznávacích aktivit zde i naše gymnazistky pracovaly na hlavních bodech programu celého projektu s názvem "Nevyřčené příběhy", například v podobě prezentace osoby a osobnosti českého písničkáře a disidenta Karla Kryla (včetně přednesu jeho tvorby). Jednacím jazykem setkání je angličtina, zástupkyním GYMLOVO děkujeme za reprezentaci školy.

e2

e3

e4

e5

e6

e7

e8kryl

 

a