logokreslo2022Za výrazné podpory Spolku rodičů a přátel školy GYMLOVO (i zásluhou prvotního impulsu členů školní Studentské rady jako zástupců jednotlivých tříd) se nedávno podařilo dotáhnout do zdárného konce instalaci odpočinkových pohovek do místností kmenových učeben našeho gymnázia. Umístěna tak byla celkem

více než desítka kusů stylového jednoduchého decentního nábytku, která slouží mladým gymnazistům k relaxaci v době přestávek mezi jednotlivými vyučovacími hodinami. A odezva našich středoškoláků byla velmi kladná, což nás těší. Obrovské poděkování patří všem rodičům, kteří do SRPŠ přispívají, vážíme si toho!

kanape2

Kanape