logo cs nem fondTentokrát v našich Lužických horách se v první polovině října uskutečnilo v pořadí již třetí česko-německé setkání studentů lovosického gymnázia Lovosice a IBFL ze saského Sebnitz. Velmi děkujeme za výraznou podporu "Českoněmeckého fondu budoucnosti". V rámci již tradiční přeshraniční spolupráce je tentokrát

cílem seznámit se se společnými historickými milníky Lužických hor, tamní tradicí sklářství i současnou ekologickou situací. A samozřejmostí je logicky také vydatný trénink světového jazyka. Každý den mají smíšené skupiny za úkol vykouzlit nějaký zajímavý snímek na dané téma.

kyt1

kyt2

kyt3

nemA

nemB

nemC

Nem tymA1