logo3dtisk21V rámci jednoho z dílčích projektů „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji" se i zástupci z řad studentstva naší školy na jaře aktivně zúčastnili výukového programu 3D tisk centra virtuálního proto-typování (tzv. CVP) na Fakultě strojního inženýrství (FSI) Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). Uskutečnilo se postupně více pracovních workshopů našich gymnazistů s ústeckou

vysokou školou zaměřených obecně právě na oblast 3D modelování a 3D tiskárny (za koordinaci děkujeme paní učitelce Ondrušové).
Pevně zároveň věříme, že se 3D tiskárny objeví u nás ve škole co možná nejdříve, a budeme se moci uvedené problematice věnovat nadále a hlouběji.

UJEP 3D tisk spoluprace letak