logosex2021První říjnový týden byl na naší škole ve znaku efektivní primární prevence. Díky přidělení finanční dotace od zřizovatele jsme mohli zajistit našim studentům sérii živých a poutavých besed vedených paní Mgr. Alenou Blažkovou z jedné odborných agentur. Lektorka provedla gymnazisty některými důležitými tématy

z oblasti reprodukčního a duševního zdraví, bezpečného sexuálního chování, zvládání stresu a dalších náročných situací. S vybranými třídami pracovala průběžně ve třech dnech a rozhodně ne naposledy (její další vstupy chystáme i na listopad a prosinec, pro další ročníky). Děkujeme školnímu metodikovi prevence panu Jedlinskému za přípravu a koordinaci.

prevence102021