logolibechov1"V počátku listopadu se žáci našeho biologického semináře (ze tříd 4.A, Oktáva, 3.A a Septimy) zúčastnili již tradiční a oblíbené exkurze v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR v Liběchově nedaleko Mělníka. Na začátku jsme byli krátce seznámeni - formou prezentace - s historií, funkcí a se všemi laboratořemi ústavu. Poté jsme měli možnost například shlédnout dokument o experimentech na hlodavcích. Poté následovala návštěva jednotlivých laboratoří. Nejvíce nás patrně zaujala laboratoř Biologie nádorů, kde jsme byli informováni o studiu imunologických mechanizmů působících při progresi a spontánní regresi nádorů a na vlastní oči jsme viděli prasečí plíce s metastázemi. Velmi zajímavá byla ovšem mj. také laboratoř Genetiky ryb, kde zkoumají mimo jiné unisexuální rozmnožování některých druhů ryb. V místnosti plné akvárií, jsme si zde mohli prohlédnout různé druhy ryb a žab. Po skončení samotné akce jsme byli všichni plní dojmů. Mohli jsme tak konstatovat, že se exkurze tentokrát velmi líbila," zaznamenali shodně aktivní účastnice Jana Pulkrábková, Tereza Holbová, Petra Koblischková a Michaela Cimrová (maturantky ze 4.A).

dnyvedylib

dnyvedy2lib