logoskoly2Tento školní rok je prvním, kdy po více než třiceti letech pracuje náš pedagogický sbor ve dvou tradičních opor. A jak na ně vzpomíná například jiná naše kantorka Iva Řezníčková. "Letos definitivně ukončili svou profesní dráhu naši dva kolegové, kteří po dlouhá léta neodmyslitelně patřili k této škole.

A právě MARII KOCÁNKOVÉ a JAROSLAVU TÝNKOVI bychom chtěli věnovat několik řádků a velmi jim poděkovat. Zajímavostí je, že oba nespojoval pouze společný odchod do důchodu, ale zcela náhodně i začátek studia. Byli totiž spolužáky, společně studovali naše gymnázium a po letech se sem jako učitelé opět vrátili.
Maruška působila jako učitelka matematiky a fyziky od roku 1993. Byla výborná poctivá kantorka, přísná, nicméně spravedlivá. Připravila mnoho studentů ke studiu na technických vysokých školách. A jako třídní byla empatická a ochotná vždy pomoci. A my, kolegové, nezapomeneme na její milý úsměv a výborné pouťové koláče, kterými nám pravidelně zpříjemňovala začátek školního roku. Jarda Týnek (neboli „Cejn") začal u nás učit ještě mnohem dříve. Nastoupil v době, kdy se učební osnovy rozšířily o počítačovou techniku. Tehdy působil v odloučené počítačové učebně tehdejšího „Jong klubu", kdo by si tak nepamatoval tehdejší první IQ 151. Po přestěhování gymplu z 1. ZŠ do nynější budovy se stal kromě učitele informatiky také správcem počítačové sítě a krátce učil i fyziku. Nikdo si nedovedl představit žádný školní kurz bez „Cejna“. Zpočátku spoluorganizoval branné kurzy a nezapomenutelné duo Týnek & Peterka zatopilo nejednomu studentovi při plnění nečekaných (mnohdy záludných) úkolů. Po revoluci, když byly branné kurzy nahrazeny sportovními, zavedl jako zapálený vodák éru vodáckých kurzů. Nejdříve to byly tzv. "puťáky", kdy si všichni vezli svou bagáž na lodích, vařilo se na ohni a lodě půjčoval Cejn a jeho kamarádi. Dodnes i díky jemu přetrvává oblíbenost vodáckých kurzů, i když už v trochu jiné podobě. Zálibu v pohybu a chuť předávat zkušenosti mladým uplatnil i jako instruktor lyžařských a cykloturistických kurzů. Na mnoha akcích pak Cejna doprovázely i jeho basa a kytara. Má velkou zálibu i v hudbě, a právě hudební vystoupení a hraní okořenily a zpříjemnily nejednu školní a společenskou akci. Dodnes nezapomíná a zve nás na vystoupení kapel Sebranci a MUDrIng. Zároveň zůstává i členem školního pěveckého sboru IN FLAGRANTI. Svým působením ve škole zanechali nesmazatelnou stopu a velký kus odvedené práce. Věříme, že si následující roky v zaslouženém odpočinku budou oba naši kolegové užívat plnými doušky. Přejeme jim hlavně zdraví, radost a spokojenost v osobním životě".
Díky, budete nám chybět!

maruska1

cejn 1