logoctvrtlistepoezieV rámci krajského kola dvanáctého ročníku celostátní soutěžní přehlídky mladých recitátorů s názvem "Čtvrtlístek" , které nyní hostilo děčínské gymnázium, excelovaly naše studentky Zita Vondrová a Adéla Wajshajtlová (obě 1. A). Prvně jmenovaná vyhrála v kategorii Recitace (prozaický a básnický text),

když recitovala báseň Jana Skácela a jako prózu si vybrala ukázku z Deníku Anny Frankové. Druhá mladá gymnazistka pak byla nejlepší v kategorii Dramatizace textu, při kterém předvedla ukázku ze hry Racek a text Viktorie Hradské Monolog komorné. Celostátní finále je na pořadu v počátku června a v odborné porotě zasedne mimo jiné i herečka Vinohradského divadla Vendula Křížová. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

recitasce DC