logoabsolventi22V řadách našich letošních absolventů sice není hned sedmička nových mediků (jako tomu bylo právě před rokem), nicméně také tentokrát nabízí přehled následného uplatnění maturantů celou řadu velmi zajímavých univerzit, vysokých škol a oborů. Někdo tak například míří za lékařstvím, farmacií a přírodovědou,

jiný za jaderným inženýrstvím, architekturou, stavitelstvím či dopravou a další zase za učitelstvím nebo různým humanitním zaměřením. A za studiem i na zkušenou míří některé osoby také do zahraničí. Každopádně přejeme všem našim absolventům, ať se jim v jejich dalším studiu patřičně daří, a ať se pak do budoucna na trhu práce uplatní profesně co možná nejlépe. Držíme palce!

 

Uplatnění absoventů v roce 2022 

Vysoká škola Fakulta Obor
UK Praha Právnická Právo 1
3. lékařská Nutriční terapie 1
MFF (matematicko-fyzikální) Matematické modelování 1
Přírodovědná Klinická a toxikologická analýza 1
Sociálních věd Sociologie (studia současné společnosti) 1
Pedagogická Aprobace M – Nj 1
UK Hradec Králové Pedagogická Aprobace Aj – VV 1
ČVUT Praha Elektrotechnická Kybernetika a robotika 1
Stavební Architektura 1
Strojní Strojírenství 1
ČVUT (fakulta Kladno) Biomedicínské inženýrství Fyzioterapie 1
VŠE Praha Podnikohospodářská Ekonomika a management 1
Národohospodářská Ekonomie 1
UP Olomouc Právnická Právo 2
UJEP Ústí nad Labem Přírodovědecká Geografie 1
Pedagogická Historie  - ČJ 1
Filozofická Politologie a geografie 1
Historie 1
Historie – humanitní studia 1
Sociálně ekonomická Ekonomika a management 2
Zdravotních studií Radiologický asistent 1
Porodní asistentka 1
ČZU Praha Ekonomická Ekonomika a management 1
Agrobiologie Chov exotických zvířat 1
VŠCHT Praha Chemické technologie Syntéza a výroba léčiv 1
Biochemické technologie Forenzní a potravinářská analýza 1
ZČU Plzeň Filozofická Historie 1
TUL Liberec Přírodovědně humanitní Speciální pedagogika 1
ZSV – D 1
VŠ Ambis Ekonomika a management 1
VŠFS Praha Ekonomika a management 1
VŠ České Budějovice Podniková ekonomika 1
Nultý ročník VŠ 2
Zaměstnání 2