logosnehulaciTaké někteří studenti našeho gymnázia se aktivně zapojili do letošního ročníku celonárodní akce s názvem Sněhuláci pro Afriku https://www.kolaproafriku.cz/projekty/3-snehulaci-pro-afriku). Do soutěže bylo nakonec přihlášeno 14 "GymLovo" sněhuláků, které postavili žáci i někteří zaměstnanci školy. Symbolické "startovné" za jednoho sněhuláka bylo dobrovolné a nakonec se u nás povedlo vybrat 2.330 korun,

které jme poslali následně na účet projektu Kola pro Afriku (www.kolaproafriku.cz - celkové finance budou použity na opravu a transport jízdních kol pro africké děti, aby mohly dojíždět za vzděláním do školy). Děkujeme zapojeným gymnazistům za projevenou aktivitu, za koordinaci pak učitelce Ivě Řezníčkové, všichni pomohli bezesporu dobré věci.

snehulaci pro afriku