logohalloween2022Značný zájem byl o účast na páteční Halloweenské noci, které se nakonec zúčastnilo celkem na sedm desítek osob z řad studentů i učitelů. A všichni se bavili (i báli) výborně, společně si užili společný večer plný zážitků. Tradiční svátek, populární zejména v anglosaských zemích a spadající na poslední říjnový den,

jsme tak oslavili opravdu důstojně.

01 halloween2022 hal2

02 halloween2022 hal5

03 halloween2022 hal7

04 halloween2022 hal8

06 halloween2022 hall0

07 halloween2022 hall1

09 halloween2022 hall3

08 halloween2022 hall2

10 halloween2022 hall7

11 halloween2022 hall8