logocotedeazurZ vícedenního naučně-poznávacího výjezdu do oblasti tzv. Francouzské riviéry se v závěru září navrátila naše skupina studentů a kantorů francouzštiny. Program byl sice náročný, nicméně velmi atraktivní (mimo jiné Monte Carlo, Nice, akvárium, koupel v moři atd.), v neposlední řadě i počasí uvedené akci

nakonec naštěstí převážně přálo. Našemu učiteli uvedeného světového jazyka panu Lukáši Jedlinskému děkujeme za přípravu a nápomoc při organizaci pobytu mladých středoškoláků.

f3

f6

f7

f10

f11

f12