logoenergiewind turbineSe bezprostředním zájmem se setkala nedávná přednáška a beseda ke stále ožehavější problematice předností, nedostatků i limitů jednotlivých způsobů výroby a využívání elektrické energie z obnovitelných a neobnovitelných přírodních zdrojů. Akademický odborník z pražského ČVUT i lektor z dodavatelské

agentury jednoho z výrobců a dodavatelů elektřiny v ČR se v diskusi nevyhnuli ani vysvětlování některých aktuálních palčivých problémů, které různé zdroje výroby přinášejí. Nechyběly ani vděčné praktické ukázky (např. výroba elektřiny z fotovoltaiky či měření radioaktivního záření dozimetrem). Smyslem pořádání akce byla zejména nutnost uvědomění si hodnoty energie i důležitost jejího ne/dostatku z pohledu mladé generace. Paní učitelce Jonášové děkujeme za koordinaci akce.

jadro3

jadro2