Gymnázium Lovosice

Uplatnění absolventů 2016 – 2017

Soubor ve formátu pdf ke stažení zde!

ČVUT Fakulta informačních technologií 1
Biomedicínské inženýrství 1
ČZU Rozvoj venkova 1
Životní prostředí 1
Zahradní a krajinné úpravy 1
Výživa a potraviny 1
Územní a technická správa 1
MU Brno Právo 1
Politologie 1
TU Liberec Management služeb 1
UK Praha Matematicko-fyzikální 1
Molekulární biologie 1
Geologie 1
Historie a politologie 1
Pedagogická fak. Aj-ČJ 1
UK Hradec Králové Farmacie 1
UJEP Pedagogická fakulta 8
Ochrana životního prostředí 1
Politologie 1
Sociální práce 1
Všeobecná sestra 1
Aplikovaná nanotechnologie 1
Fakulta výrobních technologií 1
VŠE Účetnictví 1
Ekonomika a management 1
VŠ J. Pernera Pardubice Dopravní management 1
VŠ finanční a správní Bezpečnostní studia 1
VŠCHT Syntéza léčiv 2
Forenzní analýza 1
VŠ APs Terezín Personální a interkulturní manag 1
ZČU Plzeň Právo 2
0. ročník lékařská fakulta UK 1
0. ročník právnická fakulta 1
Jazyková škola R. Musila AJ 2
Zaměstnání 5

 

   FACEBOOK  

Wednesday the 17th. kontakt: gymlovo@gymlovo.cz
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews